Bitcoin – najpopularniejsza kryptowaluta

Bitcoin – najpopularniejsza kryptowaluta

Rynek kryptowalut rośnie w siłę z roku na rok. Coraz większa popularność to naturalna konsekwencja pędu technologicznego. Dla wielu bazowanie na owym rynku to nie tylko forma pasji, ale także doskonałe źródło zarabiania dużych pieniędzy. W dzisiejszym artykule skupimy się na najpopularniejszym wariancie kryptowaluty – bitcoinie. Zanim jednak scharakteryzujemy ową – rewolucyjną walutę wirtualną, warto odpowiedzieć sobie na pytanie – czym tak naprawdę są kryptowaluty?

Czym tak naprawdę jest kryptowaluta?

Kryptowaluta zwana również, lecz rzadziej – walutą kryptograficzną stanowi rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, który przechowuje informacje o stanie posiadania w jednostkach umownych. Ów stan posiadania powiązany jest poszczególnymi węzłami systemu – tzw. portfelami w takiej formie, aby wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatności miał nad nim kontrolę. Wówczas niemożliwe jest dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Najpopularniejszą w skali współczesnego rynku kryptowalutą jest bitcoin.

head

Bitcoin – definicja ogólna

Bitcoin nazywany również bitmonetą jest wariantem kryptowaluty wprowadzonej na rynek w roku 2009 przez użytkownika posługującego się pseudonimem Satoshi Nakamoto. Nazwa tytułowej kryptowaluty odnosi się do oprogramowania stanowiącego źródło otwarte oraz sieci peer-to-peer, czyli modelu komunikacji w sieci komputerowej zapewniającemu wszystkim hostom takie same uprawnienia. Wówczas prywatne klucze kryptograficzne, które stosuje się do autoryzowania transakcji mogą być zapisane na komputerze, bądź specjalnie przygotowanym na ten cel oprogramowaniu. Współcześnie można je również zapisywać na smartfonie, bądź wykreowanej na ten cel aplikacji. Każdy z tych wariantów daje możliwość przesłanie bitcoinów w trybie natychmiastowym na adres dowolnego uczestnika sieci bitcoin w skali globu. Każdy bitcoin dzieli się na 100mln jednostek mniejszych zwanych oficjalnie satoshi.

laptop

Bitcoin – najistotniejsze informacje

Ciekawostkę stanowi fakt, iż bitcoin w przeciwieństwie do większości kryptowalut nie opiera się na zaufaniu względem emitenta centralnego – bitcoin używa zdecentralizowanej bazy danych rozprowadzonej pomiędzy węzłami wspomnianej już sieci peer-to-peer. Służy ona przechowywaniu transakcji oraz kryptografii w celu gwarancji podstawowych funkcji bezpieczeństwa. Jedną z podstawowych jest pewność, iż bitcoiny są wydawane wyłącznie przez osobę, która posiada je w danym momencie i tylko raz. Sam kurs Bitcoin można sprawdzić tutaj.

Bitcoin oparty jest o transfer kwot pomiędzy rachunkami publicznymi przy zastosowaniu kryptografii klucza publicznego, a wszystkie te transakcje są publiczne i przechowywane w rozproszonej bazie danych. Co ciekawe tytułowy bitcoin stanowi jedną z pierwszych tego rodzaju implementacji zwanego krytpowalutą. Idea ta została opracowana i opisana pierwszy raz w roku 1998 przez Wei Daia.