Giełdowy słownik – terminy na ‘D’ i ‘E’

Giełdowy słownik – terminy na ‘D’ i ‘E’

Słownik giełdowy to specjalny zbiór najważniejszych terminów, pojęć i wyrażeń, które mogą mieć kolosalne znaczenie w trakcie inwestycji. Jeśli więc nie znasz się na inwestowaniu i nie wiesz, jak poprowadzić pomnażanie własnej gotówki, ten słownik jest pierwszym krokiem, by tego dokonać.

Depozytariusz

Niezwykle istotny termin, który określa taki bank, który jest powołany, bądź chwilowo zajmuje taką funkcję, do przechowywania aktywów funduszy inwestycyjnych oraz otwartych funduszy emerytalnych. Bank ten jest zobowiązany prowadzić ich rejestr.

Dom maklerski

Najpoważniejszy gracz na rynku giełdowym. To firma inwestycyjna, która zajmuje się pośredniczeniem w obrocie instrumentami finansowymi. Jednak nie jest to jej jedyna forma aktywności zawodowej. Zwykle domy maklerskie zajmują się także doradztwem inwestycyjnym.

Doradca inwestycyjny

Osoba upoważniona do przeprowadzania transakcji finansowych klientów oraz prowadząca działalność doradczą w zakresie inwestowania giełdowego. Jest to człowiek, który kontaktuje się z klientem oraz zrządza jego aktywami na giełdowym parkiecie.

Emitent

Między innymi emitent papierów wartościowych. Jest to podmiot, który dokonuje emisji, a więc wypuszczenia akcji na rynek, w celu pozyskania kapitału. Jest także odpowiedzialny za obrót nimi.